غریو شادی فوتبالی ایران، میدان آزادی کرمان را هم دربرگرفت

غریو شادی فوتبالی ایران، میدان آزادی کرمان را هم دربرگرفت

خیابان‌های منتهی به میدان آزادی شهر کرمان غروب جمعه همزمان شد با غریو شادی غرورانگیز ایرانیان و مردم دیار کریمان همراه با سایر استان‌ها دقایقی پس از برد فوتبال ایران برابر ولز، اینچنین احساس خود را به نمایش گذاشتند.

هلدینگ ساختمانی کاط شرکت گاز کابینت کاط هلدینگ ساختمانی کاط

فرهنگی

ورزشی

شهدا