بازدید رییس دادگستری کرمان از پست

بازدید رییس دادگستری کرمان از پست

- رییس کل دادگستری کرمان درحالی به بازدید از بخش های مختلف شرکت پست این استان رفت که مدیرکل این نهاد مدعی است ۹۸ درصد مرسولات را بموقع تحویل مردم می‌دهند

هلدینگ ساختمانی کاط شرکت گاز استان کرمان شرکت گاز استان کرمان کابینت کاط هلدینگ ساختمانی کاط

فرهنگی

ورزشی

مکان های دیدنی