تکنیک پاکسازی روح وروان(قسمت اول)

تکنیک پاکسازی روح وروان(قسمت اول)

احساسات و عواطف آن چیزی هستند که ما را انسان می‌سازند. این که هیچ احساسی نداشته باشید، شرایطی بد محسوب می‌شود. احساسات حالتی خنثی دارند و این که ما چگونه با آن‌ها سر و کار داشته باشید، شرایط را بهتر یا بدتر می‌سازد.

قانون شکرگزاری چیست؟ (بخش اول)

قانون شکرگزاری چیست؟ (بخش اول)

اگر شکرگزاری را در تمام طول سال انجام دهیم بسیار عالی خواهد بود زیرا نگرش سپاسگزاری (شکرگزاری) برکات بیشتری را به همراه دارد و نه تنها برای منافع مادی، بلکه شادی و احساس آرامش.