روایت احساسی خبرنگار ترکیه‌ای از لحظات اولیه ترور سردار سلیمانی

روایت احساسی خبرنگار ترکیه‌ای از لحظات اولیه ترور سردار سلیمانی

صبح آن روز، وقتی چشمانم را باز کردم تا به محل کار بروم پیام‌های دوستم را دیدم که پشت سر هم فرستاده است. این برای من خیلی تعجب‌آور نبود. زیرا زندگی در غرب آسیا به معنای آغاز روز با خبرهای فوری است؛ به‌ویژه اینکه پس از جنگ سوریه؛ بیدار شدن با اخباری مانند انفجار بمب به روال عادی زندگیم تبدیل شده بود. بار اول که پیام‌ها را خواندم، جریان را بدرستی متوجه نشدم. پیام اول: «اخبار فوری را ببینید، قاسم سلیمانی در عراق به همراه مهندس المهدی ترور شد.» وقتی این پیام را خواندم، با خودم گفتم: «نه بابا، این باز یک خبر جعلی رسانه‌های غربیه». بعد پیام دوم آمد: سازمان اطلاعات عراق ممکن است در این حادثه دست داشته باشد.