معرفی ۴۰ کتابی که قبل از مرگ باید خواند ۲_کشتن مرغ مینا

معرفی ۴۰ کتابی که قبل از مرگ باید خواند ۲_کشتن مرغ مینا

کشتن مرغ مینا نویسنده: هارپر لی مترجم: فخرالدین میررمضانی انتشارات امیرکبیر اتیکاس فینچ، وکیلی سفید پوست است که به خاطر تعهد کاری و قلب رئوفی که دارد، در برابر جامعه‌ی خود می‌ایستد و وکالت مردی سیاه پوست را به عهده می‌گیرد که به ناحق، متهم شده است. در این مسیر، مردم شهر با او همراه

هلدینگ ساختمانی کاط شرکت گاز شرکت گاز هلدینگ ساختمانی کاط

فرهنگی

ورزشی

مکان های دیدنی