جلسه ارزیابی  فعالیت ستاد مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در بخش کشاورزی برگزار شد.

جلسه ارزیابی فعالیت ستاد مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در بخش کشاورزی برگزار شد.

جلسه ارزیابی فعالیت ستاد مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در بخش کشاورزی در محل جهاد کشاورزی با حضور سردار کمالی مشاور عالی فرمانده قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروهای مسلح ، همراهان و رئیس ، معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.

رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد استان کرمان در سال جاری

رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد استان کرمان در سال جاری

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان گفت: رشد اقتصادی استان امسال چهار و نیم درصد بوده و در برنامه کشوری 7.7 درصد دیده شد که با توجه به ظرفیت های استان و کار جهادی می توانیم به این عدد برسیم.

هلدینگ ساختمانی کاط شرکت گاز شرکت گاز هلدینگ ساختمانی کاط

فرهنگی

ورزشی

مکان های دیدنی