امروز 30 فروردين 1398 (ه.ش) و 19 آوريل 2019 (م)
شماره مطلب :
38286
تاريخ انتشار :
25 مرداد 1397 ساعت 10:04:25
به اشتراک گذاشتن مطلب در شبکه های اجتماعی
افزودن به ليست علاقه مندي ها
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان
بیش از8قانون كليدي در آداب معاشرت
 
به گزارش نسیم صبا به نقل ازگروه اجتماعی ناجا: با نگاهي به اوضاع و احوال اكنون در قياس با زمان گذشته مـتوجه مي شويد در روزگـاران پيـشـيـن به آداب و نزاكت اجتماعي بهاي بيشتري داده مي شد اما جامعه امروز دستخوش تحولات گوناگوني شده است. 
با نگاهي به اوضاع و احوال جامعه كنوني در قياس با زمان گذشته مـتوجه مي شويد در روزگـاران پيـشـيـن به آداب و نزاكت اجتماعي بهاي بيشتري داده مي شد اما جامعه امروز دستخوش تحولات گوناگوني شده است.
حال صرفنظر از پرداختن به چرائي و چگونگي روابط بين فردي زمان خود با گذشته هاي نه چندان دور با رعايت اين نكات ساده به شما اطمينان ميدهيم كه ديگران شما را در زمره افراد با اصل و نسب و فرهيخته قرار خواهند داد و شما را شخصي كه ديگران آرزوي معاشرت و شراكت با وي را دارند، ارزيابي مي كنند.
 هميشه مودب باشيد
اگـر هـم از كـسي خوشتان نمي آيد نيازي نيست كه شان و منزلت خودتان را تا سطح اجـتمـاعي آن فرد تنزل دهيد. مودب و با نزاكت بـاشيد تـا بـرتـري خـود را نـسـبـت بـه آن شخص ثابت كنيد.
 هيچگاه دشنام ندهيد
دشنام و ناسزاگويي مطلقا ممنوع مي باشد. چون نشان دهنده آن است كه شما قادر نيستيد براي بـيـان عقايد خودتان از واژه ها و لغات مناسبتري بهره بگيريـد و از آن گذشته لااباليگري هميشه دور از نزاكت و ادب است.
 با صداي بلند صحبت نكنيد
هنگامي كه با صداي بلند صحبت مي كنيد، بـاعث بالا بردن سطح استرس ميان اطرافيان خود مي شويد. بـلند صحبت كردن بيانگر آن است كه شما قادر به بحث منطقي با ديگران نـيـستيد و عجز شما را در استدلال معقولانه نشان مي دهد و آنكه مي خـواهـيـد حرف خودتان را با توسل به زور وخشونت به كرسي بنشانيد، هـمـچـنـيـن بلند صحبت كردن سبب جلب توجه البته توجه منفي اطرافيان مي گردد.
 كنترل خود را از دست ندهيد
زماني كه شما كنترل اعصاب خود را از دست مي دهيد و از كوره در مي رويد به همه نشان مي دهيد قادر به كنترل احساسات و هيجانات خود نمي باشيد، وقـتـي هم كه شما از كنترل رفتار خودتان عاجز بـاشيـدچـگونـه قـادر بـه كـنـترل چيز ديگري خواهيد بود؟ پس همواره خونسردي خود را حفظ كنيد كه البته كار آساني نخواهد بود اما به زحمتش مي ارزد.
 به ديگران خيره نشويد
زل زدن به ديگران و چـشـم چـرانـي نوعي تعرض به ديگران محسوب مي گردد. شما كه نمي خواهيد بي جهت ديگران را مرعوب خود سازيد پس از خيره شدن به طرف مقابل بپرهيزيد.
صحبت كسي را قطع نكنيد
پيش از آنكه اظهار عقيده اي بكنيد، اجـازه دهـيـد صـحـبت ديگـران بـه پايان برسد. ميان صحبت كسي پريدن نشانه بي نزاكتي و عدم برخورداري از مـهـارت ـهاي اجـتـمـاعـي فرد مي باشد. اگر نمي خواهيد خودبين و از خود راضي بنظر آييد، هيچگاه صحبت كسي را قطع نكنيد و هرگاه كه ناچار بـه انـجـام ايـن كـار شـديـد حتـما بـا گـفـتـن جـمله''معذرت مي خواهم''، اقـدام بـه انـجام آن كار كنيد.
 مـودب بـودن بـه مـفـهـوم آن اسـت كـه بـراي موقعيت، عقايد و احساسات ديگران احترام قائل شويم.
 هميشه وقت شناس باشيد
مهم است كه به وقت ديگران احترام بگذاريد. سـر مـوقـع در جـلسات، قـرار مـلاقـات هـا، موقعيت هاي شغلي و اجتماعي حضور يابيد، هـمچـنـين يك فرد متشخص مي داند چه زماني بايد يك جلسه رسمي يا يك  ميهماني را ترك كند.
 اسرار زندگي خصوصي خود را فاش نسازيد
آبرو، شرافت، صداقت و بصيرت بـزرگـتـريـن و مـهـمـتـرين عـامـل براي حفظ اعتبار يك فرد متشخص مي باشد از اينرو جزئيات زندگي شما بايد محرمانه باقي بمانند پس اسرار زندگي خصوصي خود را نزد هر كسي فاش نسازيد چون ممكن است روزي به زيان شما بازگو شوند.
گردآورنده: سروان سجاد عليمرادي كارشناس اجتماعي پليس رابر
همه ما مديون خانواده و خون شهداء هستيم

 

نظرات شما
نام فرستنده :
پست الکترونيک :
متن پيام :
آخرين مطالب مرتبط
شرکت هوش برتر
هرگونه کپي برداري بدون ذکر منبع غير مجاز مي باشد.
Copyright(C) 2013 Nasim Saba