سیاست

اخبارمهم

هر ۶ سانتی متر کاهش آب خزر ۱۰۰ هزار مترمکعب لایروبی را افزایش می‌دهد

هر ۶ سانتی متر کاهش آب خزر ۱۰۰ هزار مترمکعب لایروبی را افزایش می‌دهد

مدیرکل مهندسی سواحل و ‌بنادر سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام اینکه در بررسی انجام شده در بنادر شمال به این نتیجه رسیدیم که هر ۶ سانتی متر کاهش آب دریای خزر حدود ۱۰۰ هزار متر مکعب لایروبی را بیشتر می‌کند، گفت: کاهش تراز خزر هم‌ ناوبری در بنادر شمالی را با مشکل روبرو کرده است و هم مشکلاتی را در تالاب‌های حاشیه خزر به وجود آورده است.